Komunikat – Mistrzostwa Polski w Dwuboju i Trójboju Nowoczesnym – Spała, 04-05.12.2021

PROGRAM ZAWODÓW:

Termin i miejsce:  04.12 – 05.12.2021

  04.12.2021/sobota

13.00                konferencja techniczna

14.30 – 19.30      pływanie, strzelanie

05.12.2021/Niedziela

09.00 – 13.00       bieg

ceremonia dekoracji – 30’ po ostatniej serii.

Obiekty sportowe: COS Spała – pływalnia, hala lekkoatletyczna, strzelnica

ORGANIZATORZY

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Centralny Ośrodek Sportu w Spale
 • Warszawsko – Mazowiecki Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego

UCZESTNICTWO

 • Ze względu na sytuację sanitarną w kraju oraz na wprowadzone obostrzenia formalne w zawodach mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający licencję PZPNow, którzy w roku 2021 lub w latach poprzednich startowali w zawodach Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży (muszą posiadać aktualną   licencję PZPNow).
 • W Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym do lat 12 uczestniczą zawodnicy i zawodniczki rocznika 2009 i młodsi  z ważną licencją PZPNow.
 • W Mistrzostwach Polski do lat 14 w Dwuboju Nowoczesnym uczestniczą zawodnicy rocznika 2007 i młodsi
  z ważną licencją PZPNow.
 • W Mistrzostwach Polski do lat 14 w Trójboju Nowoczesnym uczestniczą zawodnicy rocznika 2007 i młodsi
  z ważną licencją PZPNow, którzy startują w Mistrzostwach Polski do lat 14 Dwuboju Nowoczesnym i którzy dodatkowo wystartują  w konkurencji strzelanie.

KLASYFIKACJA

 • W zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym do lat 12 (klasyfikacja oficjalna)

Miejsca 1-3 medale, dyplomy 1-6

Dla kategorii wiekowych: do 8 lat, do 9 lat, do 10 lat, do 11 lat (klasyfikacja pomocnicza, nieoficjalna)

Dyplomy 1-6

 • W zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju Nowoczesnym do lat 14:

Miejsca 1-3 medale,  dyplomy 1-6

 • W zawodach Mistrzostwa Polski w Trójboju Nowoczesnym do lat 14:

Miejsca 1-3 medale,  dyplomy

PRZEPISY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

 • Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZPNow.
 • Zawodnicy mogą być klasyfikowani tylko w 1 zawodach (do lat 12 lub do lat 14)  o ile spełniają powyższe warunki uczestnictwa (zawodnik może startować tylko na jednym dystansie w pływaniu lub biegu).
 • Zawody zostaną rozegrane z podziałem na DZ\ CHŁ.
 • Zawody zostaną rozegrane na pływalni 25 m [5 torów], konkurencja biegowa na bieżni tartanowej
  w hali COS Spała.
 • Uczestnicy i opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za stan zdrowia zawodników zgłoszonych do konkurencji – w zawodach Mistrzostwa Polski w Dwuboju i Trójboju Nowoczesnym. Obowiązują aktualne badania lekarskie zawodników startujących (oryginały badań będą sprawdzane przed startem).
 • Wszyscy uczestnicy zawodów muszą wypełnić ankietę dotyczącą zdrowia (COVID – 19
 • Szczegółowy program minutowy zostanie podany po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
 • Ze względu na ograniczenia sanitarne zawody odbywają się bez uczestnictwa publiczności. Na obiektach sportowych mogą przebywać tylko zawodnicy ich opiekunowie, sędziowie, osoby funkcyjne.
 • Wszyscy są zobowiązani do    stosowania się  do zasad sanitarnych  zawartych w dokumencie „ Zasady Sanitarne pobytu i uczestnictwa w zawodach”

W poszczególnych zawodach zawodnicy startują w poniżej wymienionych dyscyplinach

Zawody Wiek uczestników Pływanie Bieg Strzelanie Warunki uczestnictwa
Mistrzostwa Polski 2-bój lat 12 2009 i młodsi 50 m stylem dow. 600 m Ważna licencja PZPNow Start w latach poprzednich w MMM
Mistrzostwa Polski 2-bój do lat 14 2007 i młodsi 100 m stylem dow 1000 m Ważna licencja PZPNow Start w latach poprzednich w MMM, PP JM,OOM
Mistrzostwa Polski 3-bój do lat 14 2007 i młodsi 100 m stylem dow 1000 m 10×5 strzałów  w 50’ Ważna licencja PZPNow Start w latach poprzednich w , MMM, PP, OOM  Start w strzelaniu

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

 • Zgłoszenia proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2021 w panelu http://www.panel.pentathlon.org.pl
 • Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych i wyżywienia.

W COS Spała jest możliwość zakwaterowania TYLKO zawodników i trenerów do wyczerpania zamówionych miejsc (doba trwa do godziny 11.00)

 • Kluby samodzielnie zamawiają noclegi  i wyżywienie na hasło Pięciobój Nowoczesny.
 • Zawodnicy i trenerzy mieszkający poza Ośrodkiem COS są zobowiązani do zgłoszenia  tego faktu do organizatora w celu uzyskania autoryzacji wejścia na teren Ośrodka i uczestniczenia w zawodach.

OPŁATY

 • Opłata startowa 30 zł od zawodnika  zgodnie z listą zgłoszeń (dotyczy wszystkich klasyfikacji)
 • Ostateczny termin korekty zgłoszonych zawodników: do 30.11.2021 r. wtorek. Po tym terminie nie będzie przyjmowana żadna korekta i zmiana zawodników oraz obowiązuje opłata startowa zgodnie ze zgłoszeniem.
 • Opłatę startową należy wpłacić na rachunek bankowy Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego do dnia 30.11.2021 na rachunek : 39 1090 1014 0000 0001 0406 9270 ( z dopiskiem MP U12&U14/l. zaw.)
 • Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika  po obowiązującym terminie pod warunkiem uiszczenia opłaty startowej  w wysokości czterokrotnej opłaty startowej (120 złotych)
 • Zawodnicy, których kluby nie wpłacą opłaty startowej zostaną skreśleni z listy zgłoszonych zawodników.

Stanisław Pytel