Komunikat organizacyjny – zawody strzel i biegnij 10.06.2023 Gdynia

Komunikat organizacyjny
Dwubój pięciobojowy – strzel i biegnij
Laser Run City Tour Gdynia 2023
I edycja 10.06.2023 – Gdynia

1 Data i miejsce:  10.06.2023  r., Gdynia ul. Sucharskiego 10

2 Organizator:

 • Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego
 • Urząd Marszałka Województwa Pomorskiego
 • Miasto Gdynia
 • Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku
 • Gdyńskie Centrum Sportu
 • UKS ,,Gromik ” Gdynia
 • AMS Gdynia
 • Szkoła Podstawowa nr 44 Gdynia
 • Szkoła Podstawowa nr 10 Gdynia

3 Klasyfikacja:

 • I klasa – 8 lat i młodsi chłopcy i dziewcząt
 • II klasa – 9 lat  chłopcy i dziewcząt
 • III klasa – 10 lat  chłopcy i dziewcząt

Pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach wiekowych z podziałem na mężczyzn i kobiety otrzymają medale. Wszyscy uczestnicy otrzymają słodkie upominki.
Organizator przewiduje dodatkowe nagrody i upominki w miarę możliwości organizacyjnych.

4 Kategorie wiekowe:

 • I klasa – 8 lat– roczniki: 2015 i młodsi,
 • II klasa – 9 lat  – roczniki: 2014,
 • III klasa – 10 lat – roczniki: 2013.

Przebieg wyścigu:

Uczestnicy rozpoczynają wyścig krótkim, sprintem 10-20 metrów na strzelnicę.

Na strzelnicy z przygotowanego pistoletu  laserowego, strzelają do tarczy, dopóki nie zarejestrują 5 udanych trafień w czarne pole o średnicy 5,95cm w czasie 50 sekund. Strzelnice można opuścić po uzyskaniu 5 trafień lub upłynięciu 50 sekund w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Następnie pokonują obwód o długości 100 metrów, powracając do strzelnicy do drugiej rundy strzelania. Pokonują ten obwód jeden raz, dwa, lub trzy razy na przemian, biegając i strzelając w zależności od kategorii wiekowej.

5 Opłata startowa dla uczestników wynosi 20,00 zł.

(wpłata na konto UKS ,,Gromik” Gdynia, nr konta: 08249000050000450044174034,   81-153 Gdynia  ul. Unruga 88) lub na miejscu w biurze zawodów.

Opłata startowa przeznaczona na zakup nagród dla zawodników.

6 Zgłoszenia:

Formularz zgłoszeniowy do pobrania i wypełnienia – POBIERZ

Zgłoszenia proszę kierować do dnia 06.06.2023 r., przez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  na adres e-mail: kontakt@pozpn.pl

Dopuszcza się zgłoszenie zawodnika w dniu startu pod warunkiem wpłacenia opłaty startowej w wysokości 40,00 zł.

Uczestnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że startują w zawodach na własną odpowiedzialność

7 Sprawy organizacyjne:

 • Podczas zawodów zawodnicy będą korzystali ze strzelnicy usytuowanej za linią startu, przed startem każdy z zawodników będzie miał przydzielone stanowisko strzeleckie oznaczone numerem. Na stanowisko strzeleckie składa się:
  • Stolik na którym znajduje się symulator laserowy w kształcie pistoletu,
  • Tarcza oddalona od 1 do 3 metrów (oznaczona numerem odpowiadającym numerowi stanowiska strzeleckiego).
 • Za stanowiskami strzeleckimi będą znajdowali się sędziowie. Każdy sędzia jest przyporządkowany do 2-3 stanowisk strzeleckich.
 • Zawodnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń wydawanych przez sędziów.
 • Sędzia informuje uczestników o czasie po którym może opuścić strzelnicę i kontynuować bieg jeżeli nie udało im się trafić pięciokrotnie w tarcze.
 • Zabronione jest oddalanie się ze stanowiska strzeleckiego razem z pistoletem.
 • Użycie pistoletów laserowych jest dozwolone tylko na stanowiskach strzeleckich.
 • Zabronione jest rzucanie pistoletem lub uderzanie o twarde przedmioty

8 Ramowy program zawodów:

  Sobota: 10.06.2023 r.

08:00 – Otwarcie biura zawodów.

09:00 – Oficjalne otwarcie zawodów.

09:10 – Start pierwszej kategorii wiekowej, następnie Kategorie według porządku poniżej.

12:00 – Wręczenie nagród.

Godz.            Kategoria wiekowa     Roczniki        Dystans                         Serie strzeleckie

09:10                8 lat i młodsi                  2015           1 x 100 metrów               1 strzelanie

10:00                       9 lat                           2014           2 x 100 metrów               2 strzelanie

11:00                       10 lat                         2013           3 x 100 metrów               3 strzelanie

Przedstawione godziny startów są orientacyjne i mogą ulec zmianie, jednakże zaznaczamy, że wydawanie numerów  startowych kończy się 30 minut przed startem danej kategorii wiekowej.,

Szczegółowy program zawodów zostanie podany po otrzymaniu zgłoszeń dnia 06.06.2023 r.

Zakończenie zawodów 20 min. po ostatnim biegu.

Dnia 23.09.2023 r. odbędzie się  II edycja zawodów w Szkoła Podstawowa nr 10 Gdynia

Kontakt z organizatorem tel. 500183643.

Ze sportowym pozdrowieniem –

Organizator