Komunikat – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w pięcioboju nowoczesnym (bieg + pływanie)

1. TERMIN i MIEJSCE ZAWODÓW

03.10.2020 r. Władysławowo

OPO Cetniewo 84 -120 Władysławowo ul. Żeromskiego 51

2. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY

  • Ministerstwo Sportu
  • Urząd Marszałka Województwa Pomorskiego
  • Uczniowski Klub Sportowy ,,Gromik” Gdyni
  • Pomorski Okręgowy Związek Pięcioboju Nowoczesnego
  • COS Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Cetniewo
  • Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku

3. UCZESTNICTWO:

W zawodach uczestniczą osoby urodzone w roku 2008 i młodsi.

4. NAGRODY (PODZIAŁ NA DZ. / CHŁ.)

Klasyfikacja indywidualna dla wszystkich uczestników:

Miejsca 1-3 medale, miejsca 1-6 dyplomy.

Zawodnicy nie posiadający licencji Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego nie będą punktowani w Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w dwuboju nowoczesnym.

Nagrody i upominki rzeczowe w miarę możliwości organizacyjnych.

5. PRZEPISY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPNow.

Zawody rozgrywane są jednego dnia w następującej kolejności: pływanie, przerwa, bieg.

Pływanie: 50m stylem dowolnym,

Bieg: 600m,

Klasyfikacja końcowa: 3 x czas pływania + czas biegu (pomiar w sekundach

 z dokładnością do 0.1sek.)

– W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 uczestnicy zawodów biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność oraz zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym, wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.

– Start osób niepełnoletnich tylko za zgodą opiekunów prawnych (druk zgody dostępny w biurze zawodów). W biurze zawodów uczestnicy składają oświadczenie o nienagannym stanie zdrowia i świadomości ich praw obowiązków udziału w zawodach oraz kwestionariusz sanitarny uczestnika zawodów (załącznik nr 1).

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki podczas zawodów

powstałych z winy uczestników i ich opiekunów.

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

  • Zapisy przez odesłanie wypełnionego formularza pobranego ze strony: pozpn.pl/zgloszenie.xls na adres e-mail: kontakt@pozpn.pl
  • Zapisy poprzez formularz na stronie wydarzenia na stronie elektronicznezapisy.pl:

https://elektronicznezapisy.pl/event/5243.html

  • Zgłoszenia powinny zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę klubu/szkoły, czas pływania na 50m zapisany w formacie mm:ss,00 zgłaszanego uczestnika.
  • Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2020r.

7. PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

Sobota 03.10.2020 r.

09.45 – odprawa techniczna
10.00 – 10.20 – rozgrzewka do pływania dziewcząt, chłopców

10:25 – start I serii dziewcząt, kolejne serie będą rozpoczynać się po zakończeniu serii poprzedniej.

12: 00 – rozgrzewka do biegania dziewcząt (w zależności od ilości zgłoszonych zawodników, jeżeli pływanie zakończy się wcześniej start konkurencji biegowych może ulec przyspieszeniu).
12:15 – start konkurencji biegowej dziewcząt, dystans 600 m – I seria dziewcząt kolejne serie dziewcząt rozpoczynać się będą po zakończeniu serii poprzedniej.

12:45 – start konkurencji biegowej chłopców, dystans 600 m – I seria

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pamiątkowe zdjęcie, nastąpi 20 minut po zakończeniu ostatniej serii biegu.

Serdecznie zapraszamy,